English  |  Welsh

Croeso i wefan Gŵyl Ryngwladol Abertawe. Diolch am eich cefnogaeth parhaus!

Yn dilyn blwyddyn wych yn dathlu ein pen-blwydd yn 70, bydd Gŵyl Ryngwladol Abertawe yn cymryd hoe yn 2019.

Ond peidiwch â phoeni os ydych chi’n rhywun sy’n hoff o gerddoriaeth a’r celfyddydau yn Abertawe. Yn hytrach na’n pythefnos o ddathliad blynyddol, byddwn yn cefnogi ac yn hybu llu o ddigwyddiadau ar draws y rhanbarth eleni, gan helpu i ddod â goreuon y byd i Abertawe a rhannu’r gorau o Abertawe gyda’r byd.

Byddwn yn cyhoeddi manylion dros y misoedd nesaf, felly dewch yn ôl yma i weld y diweddaraf!