Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Abertawe ar restr fer Dinas Diwylliant 2021

Am newyddion gwych bod Abertawe wedi cyrraedd rhestr fer Dinas Diwylliant 2021. Bydd y penderfyniad terfynol yn cael ei wneud ym mis Rhagfyr 2017 rhwng y pump dinas ar y rhestr fer, Abertawe, Coventry, Paisley, Stoke-on-Trent a Sunderland.

Mae Gŵyl Ryngwladol Abertawe yn rhan annatod o ddiwylliant Abertawe ac mae’r trefnwyr yn edrych ymlaen at weithio gyda’r partneriaid tu cefn i’r cynnig i wneud yn siŵr nad ydyn ni’n colli’r ras y tro yma! Dyfal donc…

www.bbc.co.uk

 

DEy21M5UAAEgxhY