Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Amdanom ni

Yn ôl ym 1948, wrth i wledydd Prydain ymdrechu i gael dros ganlyniadau’r rhyfel, cafodd rhai o drefi a dinasoedd mwy gweledigaethol Prydain yr un syniad: lansio gŵyl gelfyddydau flynyddol. Roedd Abertawe’n un o’r rhain.

Gŵyl Gerdd a Chelfyddydau Abertawe oedd enw gwreiddiol Gŵyl Ryngwladol Abertawe a bellach mae’n un o brif wyliau Cymru. Mae wedi hen ennill ei phlwyf ac yn destun parch, gyda chynulleidfa graidd ffyddlon. Mae ganddi hefyd bwrpas clir: cyfle blynyddol, ffurfiol i ddathlu’r dref a’i phobl, gan ddod â goreuon y byd i Abertawe a Rhannu’r gorau o Abertawe gyda’r byd.

Wrth i ni edrych i’r dyfodol, ein dyhead yw adeiladu ar ein treftadaeth gadarn, ymestyn apêl yr Ŵyl a dod yn rhan o wead ehangach bywyd Abertawe. Rydym eisiau defnyddio’r celfyddydau i ennyn balchder yn ein rhanbarth anhygoel, gan ymgysylltu â rhagor o bobl a’u cyflwyno i gynnwys perthnasol, ysbrydoledig ac amrywiol.

Gobeithiwn y byddwch yn dod i fwynhau’r amrywiaeth gwych o ddigwyddiadau sydd ar gael eleni. Gallwch ddysgu mwy am ddigwyddiadau Gŵyl eleni yn Beth sy’ mlaen a gallwch archebu eich tocynnau fan hyn.