Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Amdanom ni

Cafodd Gŵyl Ryngwladol Abertawe ei sefydlu ar ôl yr Ail Ryfel Byd, yr un pryd â Gŵyl Caeredin, ac mae’n un o’r gwyliau mawr sy’n cael eu cynnal yng Nghymru. Mae wedi ennill ei phlwyf ac mae’n cael ei pharchu ac mae ganddi gynulleidfa graidd ffyddlon. Mae ganddi hefyd bwrpas clir: cyfle ffurfiol, blynyddol i ddathlu’r ddinas a’i phobl. Ddwy flynedd yn ôl penododd yr ŵyl Gyfarwyddwr Artistig newydd dynamig a chafodd yr enw ei newid o Ŵyl Gerdd a Chelfyddydau Abertawe i adlewyrchu’r dyheadau newydd ac ar ôl cyfnod pontio, teimlwn fod yr Ŵyl bellach mewn sefyllfa i osod ei hun ynghanol bywyd diwylliannol Abertawe. Ein uchelgais yw adeiladu ar y sylfeini cadarn ac ymestyn ei apêl i gynulleidfa ehangach a dod yn rhan annatod o fywyd Abertawe. Mae’r Ŵyl eisiau denu mwy o boblogaeth Abertawe drwy gynnig cynnwys perthnasol, ysbrydoledig ac amrywiol ac mae eisiau bod yr ŵyl drefol fwyaf ar y calendr Cymreig.

Mae teimlad gwirioneddol fod pethau o’r diwedd yn newid er gwell yn Abertawe: rydym wedi sicrhau Bargen Ddinesig Bae Abertawe; mae adfywiad canol y ddinas yn dechrau siapio; ni yw’r unig le yng Nghymru i dderbyn Dyfarniad Baner Borffor am ein economi gyda’r nos ac mae’r Elyrch yn aros yn yr Uwch-gynghrair! Os bydd cynnig yn Cyngor i fod yn Ddinas Diwylliant 2021 yn llwyddiannus, gallai hynny ein rhoi ar y map unwaith ac am byth. Mae’n amlwg bod diwylliant yn ganolog i lawer o’r hyn sy’n digwydd yma yn Abertawe ac mae’r Ŵyl ei hun yn ganolog i ddarparu’r cynnwys diwylliannol ar gyfer poblogaeth sy’n tyfu yn y ddinas. Gobeithiwn y byddwch yn dod i fwynhau’r amrywiaeth gwych o ddigwyddiadau sydd ar gael eleni.

Uchafbwyntiau 2017

Swansea 2021 – City of Culture