Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Archebu tocynnau

Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau Gŵyl Ryngwladol Abertawe ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy Swyddfa Docynnau Theatr y Grand (gweler isod am restr o eithriadau).


Archebwch eich tocynnau nawr!

I archebu ar-lein: Ewch i wefan Swyddfa Docynnau Theatr y Grand.

I archebu dros y ffôn: 01792 475715

I archebu wyneb yn wyneb: Ewch i Swyddfa Docynnau Theatr y Grand yn Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ. Mae’r Swyddfa Docynnau ar agor Llun-Sadwrn, 09:30-20:00.


Gostyngiadau

Plws Un a Hynt: Tocyn am ddim i ofalwr
Myfyrwyr, 18-25: Hanner pris
Dan 18 oed: £5

Mae gan rai digwyddiadau wahanol raddfeydd o ostyngiadau, yn cynnwys Jean Toussaint Allstar 6tet, NAWR yng Ngŵyl Ryngwladol Abertawe #1, #2 & #3, Now the Hero / Nawr yr Arwr a Rhondda Rips it Up!.

Does dim gostyngiadau ar gael ar gyfer y digwyddiadau canlynol:

• Cylch Cyfansoddwyr Caneuon
• Cystadleuaeth MOCSA Canwr Ifanc y Flwyddyn Cymdeithas Cefnogwyr Côr Orpheus Treforys
• Derbyniad ar ôl Cyngerdd Syr Karl Jenkins
• MILOŠ – The Voice of the Guitar gydag Ensemble7
• Rob Brydon – I am Standing Up
• Uplands Arts yn cyflwyno Gilbert & Sullivan’s Iolanthe


Eithriadau

Does dim modd archebu tocynnau ar gyfer rhai digwyddiadau yn Swyddfa Docynnau Theatr y Grand. Fe gewch fanylion llawn y digwyddiadau hyn a sut i archebu tocynnau ar eu cyfer wrth iddynt gael eu cyhoeddi – peidiwch â phryderu, mae archebu’n dal yn fater hawdd!

Cerddoriaeth Organ Amser Cinio gyda Stephen Power
Does dim angen tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ac mae mynediad am ddim. Dewch i Neuadd y Brangwyn cyn yr amser cychwyn am 12:45 i gael mynediad.

Cylch Cyfansoddwyr Caneuon
Gellir prynu tocynnau fan hyn. Drysau’n agor am 18:30, i gychwyn yn brydlon am 20:00. Does dim gostyngiadau ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn.

Cystadleuaeth MOCSA Canwr Ifanc y Flwyddyn Cymdeithas Cefnogwyr Côr Orpheus Treforys
Gellir prynu tocynnau fan hyn. Does dim gostyngiadau ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn.

Gosodiad sain seicohanesyddol gan Locus yn Amgueddfa Abertawe
Does dim angen tocyn i gael profiad o’r gosodiad sain anhygoel hwn yn Amgueddfa Abertawe. Mae mynediad am ddim i’r amgueddfa gyfan – dewch i ymweld yn ystod yr oriau agor (Dydd Mawrth-Ddydd Sul, 10:00-16:30).

Gŵyl Ymylol Abertawe
Mae modd prynu tocynnau dydd a phenwythnos ar gyfer Gŵyl Ymylol Abertawe fan hyn. Does dim gostyngiadau ar gyfer tocynnau Gŵyl Ymylol Abertawe.

Jean Toussaint Allstar 6tet
Gellir prynu tocynnau fan hyn.

NAWR yng Ngŵyl Ryngwladol Abertawe #1, #2 a #3
Dim ond wrth y drws y gellir prynu tocynnau, yn union cyn cychwyn bob perfformiad. Drysau’n agor am 19:00, i gychwyn yn brydlon am 19:30.

Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno Rhondda Rips it Up! gan Elena Langer
Gellir prynu tocynnau fan hyn.

Uplands Arts yn cyflwyno Gilbert & Sullivan’s Iolanthe
Gellir prynu tocynnau fan hyn. Does dim gostyngiadau ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn.


Manylion lleoliadau

Am fanylion y lleoliadau, parcio a mynediad cliciwch fan hyn.