Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Archebu Tocynnau

Mae’r tocynnau ar gyfer Gŵyl Ryngwladol Abertawe 2017 yn mynd ar werth i’r cyhoedd ar 18 Gorffennaf.

Gallwch archebu tocynnau ar gyfer pob un o ddigwyddiadau Gŵyl Ryngwladol Abertawe yn Neuadd y Brangwyn, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Theatr y Grand a Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe. Gallwch wneud hyn dros y ffôn neu wyneb yn wyneb yn Swyddfa Docynnau Theatr y Grand, Abertawe.

DS: Bydd tâl trafod o £3 yn cael ei godi am docynnau sy’n cael eu harchebu ar-lein drwy Swyddfa Docynnau’r Grand. Bydd tâl archebu o 2% yn cael ei ychwanegu at gyfanswm pris taliadau gyda cherdyn credyd. Does dim tâl archebu am dalu gyda cherdyn debyd.

Rhaid i ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Taliesin gael eu harchebu’n uniongyrchol drwy Swyddfa Docynnau’r Taliesin. Gallwch hefyd archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau’r ŵyl yn y Neuadd Fawr drwy Swyddfa Docynnau’r Taliesin os dymunwch. Nid yw’r Taliesin yn codi tâl archebu ar-lein. Yn lle hynny maen nhw’n gofyn i chi ystyried rhoi cyfraniad i gefnogi eu gwaith gyda’r gymuned.


Tocynnau’r Ŵyl

I archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau’r Ŵyl: Archebwch docynnau nawr
I archebu dros y ffôn, cysylltwch â’r swyddfa docynnau: 01792 475715

i archebu ar-lein ar gyfer digwyddiadau yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Taliesin yn unig: www.taliesinartscentre.co.uk
Neu ffoniwch Swyddfa Docynnau Canolfan Gelfyddydau’r Taliesin: 01792 602060

I archebu ar-lein ar gyfer Gŵyl Ymylol Abertawe drwy Eventbrite: Cliciwch yma i brynu tocynnau


Disgowntiau a Gostyngiadau

Pecyn y Neuadd Fawr
Archebwch docynnau pris llawn ar gyfer y pedwar cyngerdd am £55

Pecyn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Archebwch docynnau ar gyfer y ddwy gyngerdd am £25

Pecyn Cyngherddau Cerddorfa Neuadd y Brangwyn
Archebwch docynnau pris llawn ar gyfer Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC (6 Hyd) a Cherddorfa Symffoni St Petersburg (14 Hyd) a chewch docyn ar gyfer datganiad organ Phantom of the Opera am £5

Myfyrwyr 18 – 25 a rhai sydd â Phasbort i Hamdden: Hanner pris

Dan 18 oed: £5

Aelodau cynlluniau Ac Un a Hynt: Tocyn am ddim i ofalwr

Mae Tocynnau Teulu a Phecynnau Tocynnau ar gyfer Neuadd y Brangwyn, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a’r Neuadd Fawr ar gael i’w prynu yn unig yn Theatr y Grand, Abertawe drwy eu ffonio ar 01792 475475 neu wyneb yn wyneb.


Manylion Lleoliadau

Am fanylion y lleoliadau, parcio a mynediad cliciwch fan hyn.