Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Cylch Cyfansoddwyr Caneuon

Dydd Mawrth 25 Medi
20:00

Yr Hyst

Bydd Steve Balsamo, un o fechgyn Abertawe, yn cynnal noson o gerddoriaeth acwstig a chaneuon gwreiddiol hardd gyda Tia McGraff a Tommy Parham, Pete Riley, ac Andy Collins, yn un o leoliadau cerddoriaeth fyw Abertawe.

Steve Balsamo

Mae Steve Balsamo yn ganwr-gyfansoddwr ac actor o Abertawe a ddaeth i enwogrwydd ym 1997 ar ôl chwarae rhan Iesu yn adfywiad y West End o Jesus Christ Superstar, gan dderbyn canmoliaeth eang. Er iddo ennill gwobr y Variety Club am ei ran, penderfynodd Steve ddychwelyd at ei gartref cyntaf – cyfansoddi a pherfformio ei gerddoriaeth ei hun – gan lofnodi gyda Recordiau Columbia yn fuan wedi hynny. Yn 2002 rhyddhaodd Steve ei albwm cyntaf, All I Am, a gyrhaeddodd y 40 uchaf yn y DU. Aeth yn ei flaen wedyn i ennill gwobr yr Artist Gwrywaidd Unigol Gorau yn Nyfarniadau Cerddoriaeth Cymru yn yr un flwyddyn.

Yn 2004 ffurfiodd Steve The Storys, band harmoni gwlad-roc â dylanwad Arfordir Gorllewinol America. Daeth eu halbwm cyntaf o’r un enw. gafodd ganmoliaeth eang, i sylw Elton John a’i galwodd yn ‘Ffantastig’ ac a ffoniodd Steve yn bersonol i’w gartref i wahodd y band i deithio Ewrop gydag ef – am dri haf! Rhyddhaodd y Storys dri albwm gan deithio hefyd gydag artistiaid fel Joe Cocker, Katie Melua, Celine Dion, Santana, Van Morrison a Tom Jones, i enwi ychydig yn unig.

Ar ôl cyfarfod Jon Lord, sylfaenydd, awdur a chyn chwaraewr allweddellau gyda Deep Purple yn The Sunflower Jam yn 2007, gofynnwyd i Steve a fyddai’n hoffi teithio’r byd gydag ef fel rhan o’i fand Concerto for Group and Orchestra. Bu Steve hefyd yn cymryd rhan ar recordiad stiwdio newydd o’r concerto ochr yn ochr â Bruce Dickinson o Iron Maiden a’r gitarydd Joe Bonamassa.

Yn ogystal â hyn, mae Steve yn awdur caneuon toreithiog, wedi cyfansoddi caneuon llwyddiannus ar draws y byd gydag artistiaid mor amrywiol â Meat Loaf, Australian Idol’s Anthony Callea, a Slash o Guns n’ Roses. Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar gyfres o EPs i unawdydd fydd yn cael eu rhyddhau’n fuan iawn.

Tia McGraff a Tommy Parham

Daw Tia McGraff o ardal i’r de o Toronto, Canada ac mae’n ganwr-gyfansoddwr Americana ac awdur arobryn sy’n adnabyddus yn rhyngwladol. Yn cyd-deithio â Tia ar ei thaith gerddorol mae ei phartner Tommy Parham.

Cyfarfu’r ddau a phriodi pan oedden nhw’n byw yn Nashville, ac maen nhw wedi mwynhau gyrfa helaeth yn perfformio, cyfansoddi caneuon a recordio gyda’i gilydd am dros 12 mlynedd. Maen nhw’n dod â gonestrwydd ac emosiwn i’w cerddoriaeth i’r fath raddau nes iddyn nhw hyd yn oed gael eu disgrifio fel y Johnny a June cyfoes!

Roedd 2015-2017 yn flynyddoedd eithriadol i Tia a Tommy gyda’u sioeau yn gwerthu pob tocyn o gwmpas y byd (yn cynnwys caffi enwog Nashville, y Bluebird Café), canmoliaeth ryngwladol am eu CD Crazy Beautiful a chael eu chwarae ar y radio ar sioeau mor nodedig â Bob Harris Country ar Radio 2 y BBC.

Cafodd yr albwm Stubborn In My Blood ei ryddhau yn 2018, gyda’r sengl gyntaf Strong yn llwyddo y tu hwnt i bob mesur a’i fabwysiadu gan y mudiad #metoo a grwpiau grymuso menywod o gwmpas y byd. Mae’n sicr y bydd y sengl nesaf hefyd, fersiwn o’r clasur One Tin Soldier, yn goleuo rhestrau chwarae gorsafoedd radio.

Mae Tia’n awdur dawnus, a helpodd ei llyfr i blant, Jake The Road Dawg, i godi arian ar gyfer ei Dolly Parton Imagination Library lleol, a chodi ymwybyddiaeth ohono.

Mae saith CD a ryddhawyd yn rhyngwladol, nifer o gyfraniadau ar ffilmiau a theledu, a llu o enwebiadau a gwobrau (yn cynnwys CD Americana y flwyddyn ac enwebiad rownd gyntaf ar gyfer Gwobrau Grammy 2016) wedi ennill parch i Tia a Tommy yn y diwydiant cerddoriaeth ac wedi denu ffans yn fyd-eang. Mae gan y ddeuawd ddawn i gyrraedd craidd eu pynciau ac i ysgrifennu caneuon perthnasol am fywyd, cariad a’r byd gwallgof yma rydyn ni’n byw ynddo.

Pete Riley

Canwr a chyfansoddwr wedi’i eni a’i fagu yn Lerpwl yw Pete Riley, ac mae wedi bod yn creu cerddoriaeth ers iddo allu cofio.

Ar ôl llofnodi i Atlantic Records yn y 1990au, cychwynnodd Pete ar daith ddwy flyedd o gwmpas yr UD gyda’i fand Treehouse, gan fynd yn ei flaen i ryddhau eu halbwm cyntaf Nobody’s Monkey gafodd ei ganmol yn eang.

Ar ôl dychwelyd i’r DU, dechreuodd Pete ar yrfa unigol gan deithio yn y DU ac Iwerddon. Wedi iddo ryddhau ei albwm unigol gyntaf After The Parade, derbyniodd Pete wahoddiad yn ôl i’r UD i weithio gydag Edwin McCain, yr artist Americanaidd sydd wedi cael nifer o albymau platinwm; roedd Pete wedi ffurfio cyfeillgarwch cadarn gydag Edwin yn ystod ei gyfnodau blaenorol yn yr Unol Daleithiau. Cyn hir gofynnodd Edwin i Pete ymuno â’i fand a dod yn aelod parhaol.

Symudodd Pete i’r UD am ddegawd gan greu partneriaeth ysgrifennu cadarn gyda McCain, gan gyd-ysgrifennu tri albwm llwyddiannus yn ogystal â’r senglau Shooting Stars a Say Anything oedd yn llwyddiannau ar radio’r UD; ymddangosodd Shooting Stars mewn drama deledu gan Warner Bros. am ieuenctid Jack a Bobby Kennedy.

Ers hynny mae Pete wedi bod yn ysgrifennu, yn recordio ac yn cynhyrchu gyda llawer o artistiaid gwahanol ledled y byd, yn cynnwys Edwin McCain, Narada Michael Walden, Henry Priestman (The Christians), Maia Sharp, Angie Aparo, a Kevin Kinney.

Drwy gydol y blynyddoedd diwethaf fe ymddangosodd yn fynych ar y teledu yn y DU (VH1, CBS’ Good Morning America) ac yn fwy diweddar ar BBC1 yn y DU (The Politics Show). Mae caneuon Pete hefyd wedi cael eu cynnwys yn film Disney gyda Miley Cyrus, The Last Song, a ryddhawyd yn rhyngwladol, ac yn sioe Ruth Jones, Stella ar Sky One.

Prosiect diweddaraf Pete oedd cydweithio ar dri albwm gyda’r canwr-cyfansoddwr Amy Wadge, sydd wedi arwain at daith dros chwe blynedd yn hyrwyddo albymau Rivers Apart, Afterglow a Bygones.

Andy Collins

Mae Andy Collins yn ganwr, yn gyfansoddwr, yn chwaraewr bâs, yn gynhyrchydd ac yn addysgwr o Abertawe.

Wedi meithrin ei ddawn yn nhafarnau a chlybiau De Cymru – yn fwyaf nodedig gyda’r arwyr lleol, The Karrotts – yn 2003 fe ffurfiodd Andy The Storys gyda Rob Thompson, Dai Smith a Steve Balsamo. Denodd eu halbwm cyntaf a gynhyrchwyd ganddynt eu hunain, gyda’i harmoni a’i ddylanwadau Arfordir Gorllewin America, gyfeillion a ffans o bedwar ban byd.

Yn dilyn rhyddhau’r albwm aeth y band ar deithiau gyda Joe Cocker, Katie Melua, Runrig a chafwyd gwahoddiad i gyngerdd coffa arbennig ar gyfer Jim Capaldi. Bu sioeau gyda Santana a Celine Dion i dros 60,000 o bobl yn Amsterdam yn gyfrwng i’r band gael eu clywed ar y radio yn y DU ac yn Ewrop.

Recordiodd y Storys dri albwm, gan lofnodi gyda Warner Bros., ar gyfer yr ail albwm, Town Beyond The Trees. Cafodd yr albwm ei wneud gyda chyn gynhyrchydd Paul McCartney a Kate Bush, Jon Kelly, yn Real World Studios, a chawsant gefnogaeth radio helaeth yn y DU, ac esgorodd ar lawer o sesiynau. Cafodd y band wahoddiad hyd yn oed i chwarae ym mharti pen-blwydd 60 DJ chwedlonol y BBC, Bob Harries, ac yno ymunodd Robert Plant a Bernie Marsden â nhw ar y llwyfan i jamio ganol nos.

Enillodd y Storys wobr cyfansoddi am Town Beyond The Trees, a chafodd nifer o ganeuon eu defnyddio mewn sioeau teledu a ffilmiau, yn cynnwys y ddrama Americanaidd i bobl ifanc, One Tree Hill, a ffilm lladrad Jason Statham, The Bank Job, gydag Andy a’r bechgyn yn gwneud ymddangosiad cameo fel band y briodas! Pan benderfynodd y Storys ddirwyn i ben yn 2012, rhyddhaodd Andy ei albwm unigol cyntaf, Closure, gan dderbyn adolygiadau gwych.

Cafodd ei ail albwm, Right Here, Right Now ei rhyddhau ym mis Hydref 2017.

 

Cylch Cyfansoddwyr Caneuon