Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Dathlu Daniel Jones

Dydd Sul 23 Medi
11:00 – 18:00

Yr Hyst / Yr Eglwys Undodaidd (Stryd Fawr)

Gŵyl Ryngwladol Abertawe, Lighthouse Theatre, Pedwarawd Llinynnol Jubilee ac Ensemble Awelan Robert Marshall yn cyflwyno dathliad o fywyd a gwaith y cyfansoddwr o Abertawe, Daniel Jones.

I ddathlu pum mlynedd ar hugain ers marwolaeth Daniel ‘Dan’ Jones, y cyfansoddwr dawnus o Abertawe a chyfaill i Dylan Thomas, byddwn yn cyflwyno diwrnod o gerddoriaeth, theatr ac atgofion, gan ddathlu un o fywydau mawr Abertawe.

Mae gweithgareddau’r dydd yn cynnwys perfformiad o waith Jones, Divertimento i Bumawd Chwythbrennau (Ensemble Awelan), dau o’i bedwarawdau llinynnol (Pedwarawd Llinynnol Jubilee), perfformiad o ddwy ddrama (Reminiscences of Childhood a Warmley) a thrafodaeth banel yn canolbwyntio ar Jones a’i etifeddiaeth artistig.

Gyda chefnogaeth hael Ymddiriedolaeth Vera Smart a Thŷ Cerdd.

Rhaglen:

11:00 Reminiscences of Childhood
Perfformiad gan Lighthouse Theatre. Yn Reminiscences of Childhood, mae Dylan Thomas yn ail-fyw atgofion o’i blentyndod yn Abertawe, ysbrydoliaeth ar gyfer llawer o’i straeon byrion mwyaf poblogaidd. Mae Adrian Metcalfe, a aned yn Abertawe, yn arwain ei gynulleidfa ar daith ddoniol ac annisgwyl drwy dirwedd plentyndod rhyfeddol.

12:20 Divertimento ar gyfer Pumawd Chwythbrennau
Perfformiad gan Ensemble Awelan

12:45 Cinio Bwffe
Cinio ar gael yn yr Hyst.

13:45 Trafodaeth panel 1
Sesiwn sgwrsio dan arweiniad Dr Lyn Davies am Daniel Jones, ei fywyd, ei waith a’i ddylanwad.

14:45 Warmley
Perfformiad gan Lighthouse Theatre a Robert Marshall (piano) Cafodd Warmley ei ysgrifennu gan Adrian Metcalfe a’r pianydd Robert Marshall ac mae’n deyrnged i ddau o gewri byd y celfyddydau yn Abertawe yn yr 20fed ganrif; fe’i ysbrydolwyd gan lyfr Danliel Jones My Friend Dylan Thomas. Fel Jones a Thomas, aeth Metcalfe a Marshall i’r ysgol gyda’i gilydd ac yn ddiweddarach dychwelodd y ddau ohonynt i fyw i’r ddinas i weithio ar eu disgyblaethau artistig eu hunain. Mae Warmley yn ddarn siambr hardd ar gyfer actor a phiano, yn adrodd hanes cyfeillgarwch Jones a Thomas ar wahanol gyfnodau o’u bywydau, drwy eiriau a cherddoriaeth Jones ei hun.

15:45 Lluniaeth
Lluniaeth ar gael yn Yr Hyst.

16:00 Trafodaeth panel 2
Bydd Dr Lyn Davies a’i banel yn ystyried a oedd Daniel Jones yn rhan o oes aur Abertawe.

16:30 Cerdded i’r Eglwys Undodaidd
Bydd y rhai sydd â thocyn diwrnod yn gadael yr Hyst ac yn cerdded 150m i’r Eglwys Undodaidd.

17:00 Pedwarawdau Llinynnol
Jones: Pedwarawd Llinynnol rhif 4
Haydn: Pedwarawd Llinynnol op. 54 rhif 2
Jones: Pedwarawd Llinynnol rhif 7

Perfformiad gan Bedwarawd Llinynnol Jubilee yn yr Eglwys Undodaidd, Stryd Fawr.

 

Dathlu Daniel Jones