Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Gŵyl Ymylol Abertawe

Dydd Iau 4 – Dydd Sul 7 Hydref

Stryd Fawr Abertawe, SA1

Yn dilyn ail-greu llwyddiannus yn 2017, mae Gŵyl Ymylol Abertawe yn ôl – yn fwy ac yn well nag erioed! Gyda cherddoriaeth, barddoniaeth, ffilm, comedi, digwyddiadau i’r teulu a rhagor yn digwydd ar draws y ddinas, dewch i fwynhau talentau newydd Abertawe.

Bydd manylion llawn y rhaglen yn cael eu cyhoeddi ar wefan a chyfryngau cymdeithasol Gŵyl Ymylol Abertawe ei hun.

Web: theswanseafringe.com
Facebook: /FringeSwansea
Twitter: @FringeSwansea
Instagram: /fringeswansea

Gyda diolch i BID Abertawe am eu cefnogaeth hael i’r ŵyl Ymylol eleni.

 

Gŵyl Ymylol Abertawe