Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Syr Karl Jenkins gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Corws Genedlaethol Gymreig y BBC, Kathryn Rudge (mezzo) ac Abel Selaocoe (soddgrwth)

Dydd Sadwrn 6 Hydref
19:30

Neuadd y Brangwyn

Mae’r tocynnau’n cynnwys sgwrs arbennig iawn cyn y cyngerdd gyda Syr Karl Jenkins am 18.30. Ar lwyfan Neuadd y Brangwyn bydd Syr Karl yn cael ei holi am ei fywyd a’i waith gan Beverley Humphreys, BBC Radio Wales.

Jenkins: For the Fallen
In Memoriam Alfryn Jenkins

Jenkins: Lamentation
A Lament for Syria (première byd a chomisiwn gan Ŵyl Ryngwladol Abertawe)

Jenkins: The Armed Man: A Mass for Peace

Uchafbwynt Gŵyl Ryngwladol Abertawe 2018 fydd cyngerdd gala cyffrous yn dathlu cerddoriaeth Syr Karl Jenkins a hynny dan arweiniad y dyn mawr ei hun. Bydd yn rhannol yn myfyrio ar ganrif ers y Rhyfel Byd Cyntaf ac yn rhannol yn ymateb i ryfeloedd ein cyfnod hi. Ymunwch â ni i glywed y bachgen o Benclawdd a dyfodd i fod y cyfansoddwr byw sy’n cael ei berfformio fwyaf yn y byd yn arwain The Armed Man: A Mass for Peace, For the Fallen (Gosodiad Syr Karl o waith enwog Laurence Binyon) a gwaith comisiwn newydd sbon ar gyfer yr Ŵyl eleni, Lamentation, yn seiliedig ar gerdd gan Amineh Abou Kerech, ffoadur 13 oed o Syria a enillodd Wobr Barddoniaeth Betjeman. Edrychwn ymlaen at groesawu Amineh a’i theulu i Abertawe ar gyfer y cyngerdd, gan ddathlu statws Abertawe fel Dinas Noddfa gyda’n gilydd. Bydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Corws Genedlaethol Gymreig y BBC, Kathryn Rudge (mezzo) ac Abel Selaocoe (soddgrwth) yn ymuno â Syr Karl Jenkins.

Yn dilyn y cyngerdd bydd Syr Karl Jenkins yn cynnal derbyniad gan roi cyfle i chi gyfarfod ag ef a gyda rhai o’r artistiaid eraill fu’n perfformio yn y cyngerdd. Gallwch ddysgu mwy am y digwyddiad ychwanegol yma fan hyn.

 

Syr Karl Jenkins a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Kathryn Rudge (mezzo) ac Abel Salaocoe