Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Cefnogwch ni

Mae Gŵyl Ryngwladol Abertawe yn ddigwyddiad sydd wedi hen ennill ei blwyf yng nghalendr diwylliannol Abertawe ac mae ganddo enw da ymysg cynulleidfaoedd a pherfformwyr fel ei gilydd, gan greu amrywiaeth o ddigwyddiadau cofiadwy i bawb eu mwynhau. Dros y blynyddoedd diwethaf mae’r Ŵyl wedi ehangu ei datblygiad, gan gynnig amrywiaeth ehangach o ddigwyddiadau ac estyn ymhellach fyth ar draws y gymuned, gan gyflwyno rhaglen newydd a chyffrous yn defnyddio mwy o leoliadau ar draws y ddinas a denu cynulleidfaoedd newydd.

Flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae’r Ŵyl yn ymroi i ddod â pherfformwyr o safon byd i Abertawe ac i gynnig digwyddiadau diwylliannol eithriadol. Rydym yn ymroddedig i ymgysylltu â mwy o’n cymuned leol gyda’n cynnwys ysbrydoledig ac amrywiol, gan gyflwyno cynulleidfa ehangach ac iau i’r profiadau celfyddydol rydyn ni mor angerddol yn eu cylch.

Ond mae angen eich help arnom ar fyrder i gyflwyno ein gweledigaeth. Rydym yn benderfynol i roi i Abertawe yr ansawdd mae’n ei haeddu, ond mae’n cymryd swm enfawr o adnoddau i ddarparu Gŵyl lwyddiannus. Fel elusen, rydym yn dibynnu ar ac yn ddiolchgar i’n cefnogwyr presennol, Cyfeillion Gŵyl Ryngwladol Abertawe, yr unigolion, y cyllidwyr cyhoeddus a’r ymddiriedolaethau sydd eisoes yn darparu cefnogaeth werthfawr. Ond i barhau i ffynnu yn y cyfnod hwn o lymder, pan mae’n rhaid gwarchod a chadw’r celfyddydau, mae angen eich cefnogaeth arnom i ddatblygu partneriaethau sy’n bodoli eisoes a dod o hyd i bartneriaid a chefnogwyr newydd i’n helpu i wireddu ein dyheadau ar gyfer yr Ŵyl ac i gefnogi adfywio ein dinas.

Mae’n gyfnod cyffrous i ddiwylliant yn Abertawe. Wnewch chi ein helpu i roi Abertawe ar y map?

Cefnogaeth gorfforaethol

Ymunwch â busnesau eraill i ddangos eich cefnogaeth i Ŵyl Ryngwladol Abertawe. Mae gennym amrywiaeth hyblyg o opsiynau yn cychwyn am ddim ond £250 am ein pecyn Cefnogwr, ac mae modd bod yn noddwr unigryw i un o’n prif ddigwyddiadau.   Am ragor o wybodaeth am y pecynnau sydd ar gael a sut y gellir eu teilwra i gwrdd â’ch anghenion, cysylltwch â Swyddfa’r Ŵyl ar 01792 411 570 neu e-bostiwch admin@swanseafestival.org.

Cefnogaeth gan unigolion

Os hoffech ein cefnogi’n bersonol, cysylltwch â ni i gael gwybod sut i ddod yn Noddwr Arian am £125 y flwyddyn neu’n Noddwr Aur am £250 y flwyddyn. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Swyddfa’r Ŵyl ar 01792 411 570 neu e-bostiwch admin@swanseafestival.org.

Dod yn Gyfaill

Mae pawb angen cyfaill, ac mae’n Cyfeillion ni’n mwynhau amrywiaeth o fanteision am dâl blynyddol bach. Cewch ragor o fanylion ar ddod yn Gyfaill i’r Ŵyl yma.