Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Cefnogwch ni

Mae Gŵyl Ryngwladol Abertawe yn ddigwyddiad sydd wedi hen ennill ei blwyf yng nghalendr diwylliannol Abertawe ac mae ganddo enw da ymysg cynulleidfaoedd a pherfformwyr fel ei gilydd, gan greu amrywiaeth o ddigwyddiadau cofiadwy i bawb eu mwynhau. Dros y tair blynedd diwethaf mae’r Ŵyl wedi ehangu ei datblygiad, gan greu detholiad newydd o ddigwyddiadau gan estyn ymhellach fyth ar draws y gymuned a chyflwyno rhaglen newydd a chyffrous yn defnyddio mwy o leoliadau ar draws y ddinas a denu cynulleidfaoedd newydd.

Mae’r Ŵyl yn bartner allweddol yng nghynnig Abertawe i fod yn Ddinas Diwylliant 2021, ac mae’n ymroddedig i barhau i ddod â pherfformwyr o safon byd i Abertawe a chyflwyno digwyddiadau artistig rhagorol. Byddwn yn gweithio’n agos gyda mwy o ardaloedd Bae Abertawe gyda chynnwys cyffrous ac ysbrydoledig sy’n apelio at bobl ifanc ac at y boblogaeth ehangach. Eleni mae gennym ddau ddigwyddiad penodol ar gyfer ysgolion cynradd a chyngerdd clasurol i deuluoedd, gŵyl gerdd fach yn Ysbyty Treforys ac, ar ôl bwlch o 20 mlynedd, rydyn ni wedi ail-gyflwyno Gŵyl Ymylol Abertawe.

Ond mae angen eich help arnom ar fyrder i gyflwyno ein gweledigaeth. Mae’n cymryd llawer o adnoddau i ddarparu Gŵyl lwyddiannus ac rydym yn benderfynol i roi’r safon y mae’n ei haeddu i Abertawe. Fel elusen, rydym yn dibynnu ar ac yn ddiolchgar i’n cefnogwyr presennol, Cyfeillion Gŵyl Ryngwladol Abertawe, yr unigolion, y cyllidwyr cyhoeddus a’r ymddiriedolaethau sydd eisoes yn darparu cefnogaeth werthfawr. Ond rydym eisiau datblygu partneriaethau sy’n bodoli eisoes ymhellach a dod o hyd i bartneriaid a chefnogwyr newydd i’n helpu i wireddu ein dyheadau ar gyfer yr Ŵyl a chefnogi’r gwaith o adfywio ein dinas.

Mae’n gyfnod cyffrous i ddiwylliant yn Abertawe. Wnewch chi ein helpu i roi Abertawe ar y map?

Cefnogaeth Gorfforaethol

Ymunwch â busnesau eraill i ddangos eich cefnogaeth i Ŵyl Ryngwladol Abertawe. Mae gennym amrywiaeth hyblyg o opsiynau yn cychwyn am ddim ond £250 am ein pecyn Cefnogwr, ac mae modd bod yn noddwr unigryw i un o’n prif ddigwyddiadau. Am ragor o wybodaeth am y pecynnau sydd ar gael a sut y gellir eu teilwra i gwrdd â’ch anghenion, cysylltwch â Swyddfa’r Ŵyl ar 01792 411 570 neu e-bostiwch admin@swanseafestival.org

Cefnogaeth gan Unigolion

Os hoffech ein cefnogi’n bersonol, cysylltwch â ni i gael gwybod sut i ddod yn Noddwr Arian am £125 y flwyddyn neu’n Noddwr Aur am £250 y flwyddyn. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Swyddfa’r Ŵyl ar 01792 411 570 neu e-bostiwch admin@swanseafestival.org

Dod yn Gyfaill

Mae pawb angen cyfaill, ac mae’n Cyfeillion ni’n mwynhau amrywiaeth o fanteision am dâl blynyddol bach. Cewch ragor o fanylion am y pecyn Cyfeillion fan hyn.