Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Bydd Naomi Wilkinson, sydd wedi ymddangos ar Naomi’s Nightmares of Nature ar CBBC, yn cyflwyno’r Cyngerdd Teulu gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ar Sadwrn 7 Hydref am 7yh.

Dan arweiniad Siân Edwards, mae hwn yn gyflwyniad gwych i’r profiad o glywed cerddorfa berfformio’n fyw a bydd yn cynnwys rhywbeth i bawb o bob oed. Gallwch fwynhau rhaglen llawn yn cynnwys cerddoriaeth gan Bernstein, Brahms a Rossini yn ogystal â’r Prif Thema o Star Wars.

Naomi Wilkinson