Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Cyfeillion

Cyfeillion yr Ŵyl

Ers 1973 mae’r Cyfeillion wedi cefnogi Gŵyl Ryngwladol Abertawe trwy wneud cyfraniad ariannol sylweddol yn flynyddol tuag at gostau’r Ŵyl.

Mae’r Cyfeillion yn greiddiol i’r Ŵyl, gan warantu ffioedd cerddorion, cyllido gweithgareddau oddi ar y llwyfan megis sgyrsiau a darlithoedd, a helpu i gomisiynu cerddoriaeth newydd.

Drwy ymuno â’r Cyfeillion gallwch CHI wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywyd yn Abertawe, gan helpu i gefnogi gŵyl flynyddol y ddinas, a thrwy wneud hynny byddwn yn datgan i’r byd ein bod yn ddinas falch gyda dyheadau diwylliannol rhyngwladol.

Dewch i ymuno â ni!

Gallwch fwynhau’r manteision canlynol drwy fod yn Gyfaill:

  • Gwahoddiad i Lansiad yr Ŵyl a Chystadleuaeth Gwobr John Fussel i Gerddorion Ifanc
  • Bwcio tocynnau cyn pawb arall
  • Gostyngiad ar raglen yr Ŵyl
  • Cwrdd â’r artistiaid mewn digwyddiadau ar ôl cyngherddau
  • Digwyddiadau cymdeithasol y cyfeillion drwy gydol y flwyddyn
  • Helpu i gefnogi Abertawe fel dinas ag enw rhyngwladol

Yn bwysicaf oll, byddech yn gwneud cyfraniad tuag at gynnal ansawdd a safon uchel y gerddoriaeth sy’n cael ei chreu yn yr Ŵyl.

Mae tanysgrifiadau blynyddol yn costio £15 ar gyfer person sengl neu £20 am 2 o bobl gyda’r un cyfeiriad.

Oes gennych chi ddiddordeb? Lawrlwythwch y ffurflen aelodaeth nawr.