Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Cyfeillion yr Ŵyl

Ers 1973, mae’r Cyfeillion wedi cefnogi Gŵyl Ryngwladol Abertawe drwy roi cyfraniad ariannol sylweddol tuag at y costau.

Y Cyfeillion yw curiad calon yr Ŵyl, gan gyfrannu at ffioedd y cerddorion a chyllido gweithgareddau oddi ar y llwyfan megis sgyrsiau a darlithoedd, a helpu i gomisiynu cerddoriaeth newydd.

Drwy ymuno â’r Cyfeillion, gallwch wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywyd yn Abertawe drwy helpu i gefnogi Gŵyl flynyddol y ddinas, a datgan i’r byd ein bod yn ddinas falch gyda dyheadau diwylliannol rhyngwladol. Dewch i ymuno â ni!

Fel Cyfaill byddwch yn mwynhau’r manteision canlynol:

  • Gwahoddiad i lansiad yr Ŵyl ac i Gystadleuaeth Gwobr John Fussell i Gerddorion Ifanc
  • Archebu tocynnau ymlaen llaw
  • Cyfleoedd i gwrdd â’r artistiaid mewn digwyddiadau ar ôl cyngherddau
  • Digwyddiadau cymdeithasol y Cyfeillion yn ystod y flwyddyn
  • Helpu i gefnogi Abertawe fel dinas o fri rhyngwladol

Yn bwysicaf oll, byddwch yn gwneud cyfraniad tuag at gynnal ansawdd a safon uchel y digwyddiadau sy’n cael eu cynnig gan yr Ŵyl.

Mae’r tâl aelodaeth blynyddol yn £15 i berson sengl neu £20 i ddau berson yn yr un cyfeiriad.

 diddordeb? Lawrlwythwch y ffurflen aelodaeth nawr.