Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Cysylltu â ni

Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Noddwr: Huw Edwards

Llywydd: Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Abertawe

Cadeirydd: Mal Pope
E-bost: chair@swanseafestival.org

Marchnata: Amy Oakes
E-bost: marketing@swanseafestival.org

Rheolwr Cyngherddau: Susan Croall
E-bost: admin@swanseafestival.org
Ffôn: 01792 411570

Gweinyddiaeth
E-bost: admin@swanseafestival.org
Ffôn: 01792 411570

Gŵyl Ryngwladol Abertawe yw enw masnachu Gŵyl Gerddoriaeth a Chelfyddydau Abertawe.
Cofrestrwyd yn Lloegr: Rhif 502718. Swyddfa gofrestredig: Redwood Court, Pentref Busnes Tawe, Parc Menter Abertawe, Abertawe SA7 9LA.
Rhif TAW 122 9367 71.
Rhif Elusen Gofrestredig 507 765.