Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Gŵyl Gerddoriaeth Ysgolion Cynradd

Dydd Sul 15 Hydref, 2.00pm

Neuadd y Brangwyn, SA1 4PE

Mewn cydweithrediad ag Uned Gerddoriaeth Ysgolion Abertawe, croesawn blant o bob rhan o’r ddinas i Neuadd y Brangwyn am eu gŵyl gerddoriaeth eu hunain.

Bydd y digwyddiad clodfawr hwn yn rhoi cyfle i blant Ysgolion Cynradd i arddangos y gwaith rhagorol o greu cerddoriaeth sy’n digwydd yn ysgolion Abertawe.

Mae holl Ysgolion Cynradd Abertawe wedi cael gwahoddiad i gynnig am gyfle i gymryd rhan yn yr Ŵyl drwy anfon recordiad neu fideo i Uned Gerddoriaeth Abertawe; gall perfformiadau gynnwys ensembles offerynnol, corau a grwpiau theatr gerdd. O blith y cynigion, bydd deg yn cael eu dewis i berfformio ar lwyfan gwych Neuadd y Brangwyn fel rhan o Ŵyl Ryngwladol Abertawe ddydd Sul 15 Hydref, lle bydd gwobrau i’r cyntaf, yr ail a’r trydydd yn cael eu cyflwyno gan ein seren gwadd cyfrinachol.

Bydd enwau’r deg ysgol a ddewisir yn cael eu cyhoeddi ddiwedd mis Gorffennaf, felly dewch ymlaen – ymunwch â’r hwyl!

 

Tocynnau:
£15 – teulu ( 2 oedolyn a hyd at 2 blentyn)
£8 – tocyn unigol

 

placeholder-cy