Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Sgwrs Cyfeillion yr Ŵyl

Dydd Sul 8 Hydref, 2.00pm

Neuadd Fawr, Campws y Bae, Prifysgol Abertawe, SA1 8EN

Stephen Johnson, yr awdur, darlledwr a chyfansoddwr adnabyddus, sy’n cyflwyno Sgwrs Cyfeillion yr Ŵyl eleni. Mae Stephen yn alluog, yn wybodus ac yn ddoniol – achlysur na ddylai neb ei golli.

O’i ymddangosiad cyntaf ar raglen  CD Review  Radio 3 ym 1987, mae Stephen wedi mynd ymlaen i gymryd rhan mewn cannoedd o raglenni radio, yn fwyaf diweddar yn canolbwyntio ar raglenni dogfen am gyfansoddwyr a cherddorion, ac yn benodol ar gyfres wythnosol Radio 3  Discovering Music . Mae hefyd yn gyflwynydd ar y gyfres podledu Classic Arts  Archive Classics. Mae Stephen hefyd wedi ymddangos yn aml ar y teledu, yn cyfrannu fel cyfwelai gwadd ar raglenni BBC4 o’r  Proms, sioe ITV  The South Bank Show ac yn fwy diweddar ar raglen BBC1  The One Show.

Digwyddiad am ddim, ond bydd angen tocyn

Pam na wnewch chi ddiwrnod ohoni drwy archebu tocynnau ar gyfer datganiad piano Tim Horton am 11yb a chael cinio gyda Chyfeillion yr Ŵyl cyn sgwrs Stephen am 2yp.

Rhagor o wybodaeth gefndir am Stephen Johnson

Stephen Johnson