Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

The Hunting of the Snark

Dydd Iau 12 Hydref, 1.00pm / 4.30pm

Canolfan Gelfyddydau’r Taliesin, SA2 8PZ

Pawb ar y llong! Mae’r llong ar fin gadael! Croeso i bob plentyn, anifail a pherson hurt!

Mae taith amhosibl criw annhebygol i hela creadur dychmygol yn dod yn fyw yn hudol yn y comedi cerddorol disglair hwn ar gyfer rhai o 4 i 94 oed.

Dewch i mewn i fyd dychmygol creawdwr Alice in Wonderland, Lewis Carroll, yn yr addasiad newydd sbon, gwreiddiol dros ben a modern iawn hwn, wedi’i ysbrydoli gan ei gerdd clasurol hyfryd.

Yn syth o West End Llundain, mae’r sioe yn cynnwys pump o actorion llawn egni, pypedau naturiol, cymeriadau ffantastig a llwyth o hiwmor twp.

Gang swnllyd a blêr o anturwyr dewr yn cynnwys y Bachgen, y Bancer, y Cigydd, y Pobydd, y Clochydd a’r Afanc sy’n gwau yn cychwyn ar daith i ddal y Snarc chwedlonol… ar y daith maen nhw’n dod ar draws yr aderyn Jub Jub, y Bandersnatch cyfrwys a’r Boojum llwfr… Oes modd dal Snarc gyda sebon? Fydd yr Afanc yn dianc rhag y Cigydd llwglyd? Fydd y Pobydd yn cofio’i enw? Oes ‘na unrhyw un sy’n gwybod sut beth yw snarc mewn gwirionedd?

Doniol dros ben, llawen, cyflym gyda thrac sain o ganeuon doniol gan gyfansoddwr arobryn, mae’r Hunting of the Snark yn orchestwaith fydd yn swyno, yn cynhyrfu ac yn adlonni.

Addas i rai 4 oed a throsodd. Hwyl i’r teulu cyfan.

Tocynnau:
1yp: £7
4yp: £10
Teulu £35 (2 oedolyn a 2 blentyn / 1 oedolyn a 3 plentyn)

I archebu tocynnau ewch i www.taliesinartscentre.co.uk

 

hunting-of-the-snark