Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

TOSH: Stori Dylwyth Teg am Bêl-droed Abertawe

Sadwrn 14 – Sul 22 Hydref

Oriel Simpson, Stryd Fawr, Abertawe

300 o ddigwyddiadau ddiffiniol yn hanes Cymru a’r DU yn cyd-fynd â thwf anhygoel clwb pêl-droed Dinas Abertawe a bydd y rhai oedd yno yn cofio hyn am byth.

Hanes heb ei adrodd yw TOSH am reolwr ifanc a aeth â chlwb pêl-droed bach, anffasiynol o waelodion y cynghrair i’r brig, lle bydden nhw’n chwarae – ac yn curo – clybiau fel Lerpwl a Manchester United. Mae’n cyflwyno arteffactau gwirioneddol a phethau cofiadwy o’r cyfnod yn cynnwys model wrth raddfa o hen gae’r Vetch.

Mynediad am ddim

Ar agor 11am – 5pm
Ar gau ar ddyddiau Sul a llun

 

TOSH