Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Amgueddfa Abertawe

Yr Ardal Arforol
SA1 1SN

Amgueddfa Abertawe yw’r amgueddfa hynaf yng Nghymru ac mae’n drysordy cyfareddol o hanes Abertawe. Mae’r casgliadau’n cynnwys bob math o wrthrychau o orffennol Abertawe, Cymru a gweddill y byd.

Mae prif adeilad yr amgueddfa’n gartref i bob math o bethau o fymi o’r Aifft i gegin Gymreig draddodiadol, gydag arddangosfeydd mewn chwech o orielau. Mae hefyd nifer o arddangosfeydd dros dro bob blwyddyn, yn cynnwys arddangosiadau sydd ar hyn o bryd yn cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf a mudiad y Swffragetiaid, gyda ffocws arbennig ar eu heffaith ar Abertawe ac ardal De Cymru.

Mae’r Amgueddfa ar agor o Ddydd Mawrth i Ddydd Sul (ar gau ar ddyddiau Llun, ar wahân i Wyliau Banc) rhwng 10:00 a 16:30 (mynediad olaf am 16:15). Mynediad am ddim.

Parcio

Mae maes parcio talu ac arddangos ar Heol Ystumllwynarth, ychydig funudau o gerdded o’r Amgueddfa. Mae hefyd mannau gollwng a chodi yn agos i’r fynedfa yn ystod adegau prysur.

Mynediad

Mae mynediad fflat i’r Amgueddfa drwy’r cefn a’r ochr a mannau parcio i’r anabl yn y cefn; mae lifft hefyd ar gael sy’n caniatáu mynediad llawn i bob lefel ac oriel yn yr Amgueddfa.

Gwefan y lleoliad

 

Amgueddfa Abertawe