Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ffordd Ystumllwynarth, Ardal Forwol
Abertawe SA1 3RD

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

Mae maes parcio talu ac arddangos bellter cerdded o’r Amgueddfa ar Ffordd Ystumllwynarth, a mannau gollwng a chodi ger y fynedfa ar amseroedd prysur. Am fanylion am y lleoliad a mynediad ewch i: www.amgueddfa.cymru/abertawe

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau