Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Heol Ystumllwynarth, Yr Ardal Arforol
SA1 3RD

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesedd yng Nghymru, nawr a thros y 300 mlynedd diwethaf.

Parcio

Mae maes parcio talu ac arddangos ar Heol Ystumllwynarth, ychydig funudau o gerdded o’r Amgueddfa. Mae hefyd mannau gollwng a chodi yn agos i’r fynedfa yn ystod adegau prysur.

Mynediad

Mae pum lle parcio penodol ar gyfer deiliaid bathodyn glas ar East Burrows Place. Mae’r rhain ar gael i ymwelwyr ar sail y cyntaf i’r felin. Mae’r Amgueddfa’n gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn ac mae ychydig o gadeiriau olwyn ar gael i’w defnyddio, a hynny ar sail y cyntaf i’r felin. Mae croeso i sgwteri symudedd, ond dim ond hyn a hyn sy’n cael mynediad ar y tro. Mae dau lifft yn yr Amgueddfa, un yn y Brif Neuadd a’r llall yn agos at gefn yr Oriel Newydd. Mae’r ddau yn hygyrch ac mae cyhoeddiadau sain a labelu Braille ynddyn nhw. Mae croeso i gŵn tywys, cŵn clywed a chŵn cymorth ym mhob rhan o’r Amgueddfa.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â (029) 2057 3600 cyn eich ymweliad neu holwch aelod staff wrth y Ddesg Wybodaeth wrth i chi gyrraedd.

Gwefan y lleoliad

 

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau