Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Neuadd y Brangwyn a Neuadd Siôr

Y Guildhall
SA1 4PE

Agorwyd Neuadd y Brangwyn ym 1934 ac mae’n un o’r neuaddau cyngerdd gorau yn y DU. Mae gorchudd o garreg Portland dros yr adeilad mawreddog ac mae’n rhan o adeiladau Neuadd y Dref, Abertawe ynghyd â’r neuadd lai, Neuadd Siôr. Mae’r Brangwyn wedi’i enwi ar ôl yr artist Frank Brangwyn, ac mae ei ‘baneli’ enwog oedd wedi eu bwriadu ar gyfer Tŷ’r Arglwyddi yn wreiddiol, i’w gweld yno.

Parcio

Mae llefydd parcio ar gael ar Ffordd y Gogledd ac yn Maes Parcio’r Rotwnda (wrth y caban aros bysiau)

Mynediad i’r Lleoliad

Mae mynedfa hygyrch benodol ar gael i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn yn agos at y prif risiau.

Fel arall gallwch ddefnyddio’r fynedfa i Neuadd y Dref i fynd i’r Brangwyn a Neuadd Siôr.

Gwefan y lleoliad: www.swansea.gov.uk/brangwynhall

venue1