Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Canolfan Gelfyddydau Taliesin

Singleton Park
SA2 8PZ

Mae Canolfan y Celfyddydau Taliesin yn ganolog i Gampws Singleton Prifysgol Abertawe. Mae’r lleoliad ar agor drwy gydol y flwyddyn ac mae’n cynnal rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau yn cynnwys dangosiadau sinema, arddangosfeydd ar ymweliad ac amrywiaeth eang o berfformiadau byw, o ddawns a drama i jas a cerddoriaeth byd. Mae Taliesin wedi’i enwi ar ôl y bardd Taliesin o’r chweched ganrif.

Parcio

Y tu allan i oriau swyddfa, mae croeso i ymwelwyr barcio yn unrhyw un o feysydd parcio’r campws. Mae parcio cyhoeddus cyfagos ar gael hefyd ar Dir y Rec, Brynmill ac yn y Pub on the Pond.

Mynediad

  • Mae mynediad lefel a lifft i bob ardal gyhoeddus.
  • Mae toiled hygyrch ar y llawr cyntaf.
  • Mae lle i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn yn yr awditoriwm.
  • Croeso i gŵn tywys

Gwefan y lleoliad: www.taliesinartscentre.co.uk

 

Taliesin