Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Canolfan y Celfyddydau Taliesin

Campws Singleton, Prifysgol Abertawe
SA2 8PZ

Mae Canolfan y Celfyddydau Taliesin yn ganolog i Gampws Singleton Prifysgol Abertawe. Mae’r lleoliad ar agor drwy gydol y flwyddyn ac mae’n cynnal rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau yn cynnwys dangosiadau sinema ac amrywiaeth eang o berfformiadau byw, o ddawns a drama i jas a cherddoriaeth byd. Mae Taliesin wedi’i enwi ar ôl y bardd Taliesin o’r chweched ganrif.

Parcio

Y tu allan i oriau swyddfa, mae croeso i ymwelwyr barcio yn unrhyw un o feysydd parcio’r campws. Mae parcio i’r cyhoedd ar gael gerllaw hefyd ym maes parcio’r Rec ar Heol y Mwmbwls ac wrth Lyn Cychod Singleton.

Mynediad

Mae gan y Taliesin fynediad lefel a lifft i bob ardal gyhoeddus. Mae toiled hygyrch ar y llawr cyntaf a llefydd ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn yn yr awditoriwm. Mae croeso i gŵn tywys.

Gwefan y lleoliad

 

Taliesin