Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Eglwys yr Holl Saint

Church Park Lane, Y Mwmbwls
SA3 4BZ

Dathlodd Eglwys yr Holl Saint 870 mlynedd ers ei sefydlu ym 2011 a dywedir iddo gael ei adeiladu’n wreiddiol gan y Normaniaid fel rhan o’u hadeiladau amddiffynnol yn Ystumllwynarth. Mae tŵr Normanaidd yn yr eglwys, Corff Fictorianaidd a thŵr canoloesol, Tŵr y Forwyn ac mae’n cynnwys yr Eglwys Ddwyreiniol Fawr ysblennydd a sgrin gwrthgefn. Mae yn yr eglwys hefyd nifer o gofebion nodedig, yn cynnwys Sgrin y Grog, cofeb i’r 98 o ddynion o Blwyf Ystumllwynarth fu farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, a Ffenestr y Bad Achub, er cof am yr wyth aelod o griw’r bad achub a foddodd yn ceisio achub y cwch Samtampa gafodd ei dryllio ger Porthcawl ym 1947.

Parcio

Mae llefydd parcio cyfyngedig ar gael ym maes parcio’r eglwys. Mae llefydd parcio eraill ar gael ym mhentref y Mwmbwls ac ym meysydd parcio’r Chwarel, Y Llaethdy a Glan Môr Ystumllwynarth.

Mynediad

Mae mynediad gwastad i’r lleoliad drwy’r fynedfa newydd i’r eglwys.

Gwefan y lleoliad

 

Eglwys yr Holl Saint