Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Theatr y Grand

Stryd Singleton
SA1 3QJ

Agorwyd Theatr y Grand, Abertawe ym 1897, ac mae ei awditoriwm yn gampwaith Fictoraidd gyda’i addurniadau cyfoethog. Cafodd y lleoliad ei ddylunio gan William Hope a’i agor gan y difa operatig, Adelina Patti.

Parcio

Mae maes parcio awyr agored yn Stryd Singleton o flaen y theatr. Mae maes parcio aml-lawr y Quadrant hefyd ar gael i ddefnyddwyr y theatr, gyda’r awr gyntaf am ddim pan gaiff eich tocyn ei ddilysu gan y lleoliad.

Mynediad

Mae mynediad gwastad i’r seddau gwaelod ac i’r Bar Footlight ac mae pump o lefydd ar gael i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Mae lifft ar gael i bob llawr arall. Mae system is-goch Sennheiser ar gael i rai trwm eu clyw ac mae croeso hefyd i gŵn cymorth.

Gwefan y lleoliad

 

Theatr y Grand