Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Theatr y Grand

Stryd Singleton
SA1 3QJ

Agorwyd Theatr y Grand, Abertawe ym 1897, ac mae ei awditoriwm yn gampwaith Fictoraidd gyda’i addurniadau cyfoethog. Cafodd y lleoliad ei ddylunio gan William Hope a’i agor gan y difa operatig, Adelina Patti.

Parcio

  • Mae maes parcio awyr agored yn Stryd Singleton o flaen y theatr.
  • Mae maes parcio aml-lawr y Quadrant hefyd ar gael i ddefnyddwyr y theatr, gyda’r awr gyntaf am ddim pan gaiff eich tocyn ei ddilysu gan y lleoliad.

Mynediad

  • Mae mynediad gwastad i’r seddau gwaelod ac i’r Bar Footlight ac mae pump o lefydd ar gael i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Mae lifft ar gael i bob llawr arall.
  • Mae system is-goch Sennheiser ar gael i rai sy’n drwm eu clyw.
  • Croesewir Cŵn Cymorth.

Gwefan y lleoliad: www.swansea.gov.uk/swanseagrandtheatre