Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Oriel Mission

Gloucester Place
SA1 1TY

Mae’r Mission Gallery mewn adeilad rhestredig Gradd II gafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel Cenhadaeth anenwadol i Forwyr gan Benjamin Bucknall. Agorodd fel gofod oriel ym 1977 ac mae wedi datblygu enw da am raglenni dynamig a gwahanol, gan gyflwyno rhagoriaeth ar draws y celfyddydau gweledol, celfyddydau a chrefftau cymhwysol, o Gymru a thu hwnt.

Parcio

  • Mae’r meysydd parcio talu ac arddangos agosaf y tu ôl i’r Mission Gallery yn y Pumphouse a hefyd yn Somerset Place sydd rhyw 5 munud i ffwrdd ar droed.
  • Mae llefydd parcio cyfyngedig hefyd ar gael yn Gloucester Place.

Mynediad

  • Mae mynediad i fyny un gris o lefel y pafin i mewn i’n prif fynedfa. Mae mynediad gwastad yng ngofod yr oriel i gyd. Mae ramp i gadeiriau olwyn ar gael ar gais.

Gwefan y lleoliad: http://www.missiongallery.co.uk/

 

Mission Gallery