Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Neuadd y BBC yn Stiwdios PCDDS Abertawe

Heol Alexandra
SA1 5DT

Mae Neuadd y BBC yn Stiwdios Abertawe yn nghyn adeilad y BBC, Tŷ Dylan Thomas, rhan o Goleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Cafodd yr adeilad ei godi yn 1899 gyda’r BBC yn ei gaffael yn 1936; cafodd ei ddifrodi’n helaeth gan dân yn ystod Bomio Abertawe a’i ailadeiladu yn 1951.

Mae tair stiwdio gerddoriaeth bwrpasol yn yr adeilad, yn cynnwys Neuadd y BBC, sy’n un o’r gofodau acwstig gorau yn y DU ac efallai ei fod yn fwyaf enwog am mai yno y recordiodd Richard Burton ei recordiad enwog o Under Milk Wood yn 1963. Erbyn hyn mae’n gartref i fyfyrwyr adran gerdd y Brifysgol a dros y blynyddoedd diwethaf mae wedi cynnal cyfres cyngherddau NAWR, gan agor yr adeilad i’r cyhoedd am y tro cyntaf ers 60 mlynedd.

Parcio

Mae peth parcio ar y stryd tu allan i’r lleoliad ar Heol Alexandra. Mae modd parcio hefyd yn MSCP y Stryd Fawr gerllaw a maes parcio Mariner Street, y ddau o fewn taith gerdded agos.

Mynediad

Bydd aelod staff ar gael wrth y drws 30 munud cyn amser cychwyn bob digwyddiad i groesawu’r gynulleidfa. Mae Neuadd y BBC ar y llawr cyntaf ac mae lifft a grisiau yn yr adeilad.

Gwefan y lleoliad

 

Neuadd y BBC yn Stiwdios PCDDS Abertawe