Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Neuadd y Brangwyn a Bar Frank

Neuadd y Ddinas
SA1 4PE

Agorwyd Neuadd y Brangwyn ym 1934 ac mae’n un o’r neuaddau cyngerdd gorau yn y DU. Mae’r adeilad trawiadol hwn wedi’i godi mewn carreg Portland ac mae’n ffurfio rhan o adeiladau Neuadd y Ddinas, Abertawe. Mae’r neuadd wedi ei henwi ar ôl yr artist Frank Brangwyn, gyda’i baneli enwog i’w gweld yno. Roedd y rhain wedi eu bwriadu’n wreiddiol ar gyfer Tŷ’r Arglwyddi, ond gafodd eu gwrthod am eu bod yn cael eu gweld yn rhy feiddgar.

Gerllaw Neuadd y Brangwyn mae Bar Frank, bar â thrwydded lawn sy’n cynnig gofod hamddenol lle gallwch fwynhau’r amgylchedd art deco.

Parcio

Mae llefydd parcio ar gael ar Ffordd y Gogledd, ac ym meysydd parcio Blaendraeth Sain Helen a’r Hen Bwll Nofio.

Mynediad

Mae mynediad arbennig i’r anabl ar gael i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn yn agos i risiau’r brif fynedfa ar Heol y De.

Gwefan y lleoliad

 

venue1