Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Y Neuadd Fawr

Campws y Bae, Prifysgol Abertawe
SA1 8EN

Mae’r Neuadd Fawr yn adeilad £32 miliwn ar Gampws y Bae, campws newydd Prifysgol Abertawe. Cafodd y neuadd ei, wedi’i ddylunio gan y pensaer byd-enwog Dr. Demetri Porphyrios, ac mae ar y ffordd ddwyreiniol i mewn i Abertawe o’r M4. Yn y Neuadd mae awditoriwm ar gyfer hyd at 700 o bobl, bar caffi gyda golygfeydd dros Fae Abertawe ac mae gradd BREEAM y Neuadd am adeilad cynaliadwy yn Dda Iawn.

Parcio

Mae parcio talu ac arddangos cyfyngedig ar gael ar Gampws y Bae. Mae gwasanaeth cludiant cyhoeddus da i’r lleoliad o ganol y ddinas.

Mynediad

Bydd deiliaid bathodyn glas yn cael mynediad i’r campws ac yn cael parcio mewn unrhyw ofod parcio drwy arddangos bathodyn glas dilys. Mae’r Neuadd Fawr yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn, gyda mynediad gwastad ar y llawr gwaelod i gyd, a dau lifft cyhoeddus i’r llawr cyntaf. Mae mynediad gwastad ar y llawr cyntaf i gyd (yn cynnwys cyfleusterau toiled) gyda seddi llawr gwastad yn rhannol yn Awditoriwm Syr Stanley Clarke, yn ogystal â digon o le i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn eistedd. Mae croeso i gŵn cymorth yn Y Neuadd Fawr.

Gwefan y lleoliad

 

the-great-hall