Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Yr Eglwys Undodaidd

Y Stryd Fawr
SA1 1NZ

Cafodd y capel rhestredig Gradd II hwn ei adeiladu yn yr arddull Gothig talcennog yn dilyn cynllun y pensaer o Lundain, Joseph Gwillt. Cafodd ei ddisgrifio ym 1851 fel ‘the neatest edifice of which Swansea can boast’ ac mae’n un o brif adeiladau’r Stryd Fawr ers ei gwblhau ym 1847. Yn gartref i aelodau Eglwys Undodaidd Abertawe, mae eglwys wedi bod ar y safle ers dechrau’r 1600au, er bod arwyddion o Anghydffurfwyr yn cyfarfod yma am beth amser cyn hynny. Cafodd yr eglwys ei ddifrodi gan dân ym 1987, ond cafodd ei ail-adeiladu ym 1991.

Parcio

Mae rhai llefydd parcio ar gael ar y Stryd Fawr. Mae modd parcio hefyd yn MSCP St David’s gerllaw a maes parcio Salubrious Place, y ddau o fewn taith gerdded agos.

Mynediad

Mae Eglwys Undodaidd Abertawe yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn ac mae ganddo gyfleusterau toiled hygyrch. Mae system dolen glyw hefyd ar gael.

Gwefan y lleoliad

 

Yr Eglwys Undodaidd