Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Yr Hyst

Y Stryd Fawr
SA1 1PE

Cafodd yr Hyst ei agor yn 2017 a dyma leoliad annibynnol mwyaf bywiog Abertawe ar gyfer cerddoriaeth fyw. Mae’n ffrydio digwyddiadau’n fyw i’r byd, ac mae eisoes wedi cynnal digwyddiadau BBC Radio 1 a sesiynau byw gyda BBC Radio Wales. Gallwch ddisgwyl adloniant gwych mewn awyrgylch agos atoch a hamddenol.

Parcio

Mae peth parcio ar y stryd tu allan i’r lleoliad ar y Stryd Fawr. Mae modd parcio hefyd yn MSCP y Stryd Fawr gerllaw a maes parcio Mariner Street, y ddau o fewn taith gerdded agos.

Mynediad

Mae mynediad gwastad i’r lleoliad, a mynediad llawn drwy’r llawr gwaelod i gyd, sef prif ardal y lleoliad. Mae cyfleusterau toiled hygyrch ar gael ar y llawr gwaelod.

Gwefan y lleoliad

 

Yr Hyst