Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Eleni mae’r Ŵyl yn cychwyn ychydig yn gynharach pan fydd Gŵyl Ymylol Abertawe, ar ôl bwlch o 20 mlynedd, yn cael ei adfer mewn cydweithrediad â Phenwythnos Mawr Abertawe. Dros gyfnod o dri diwrnod (Dydd Gwener 29 Medi i Ddydd Sul 1 Hydref) bydd Stryd Fawr Abertawe’n llawn bwrlwm gyda chomedi, bandiau, barddoniaeth a pherfformiadau.

The Swansea International Festival begins on 4 October at the Great Hall, Swansea University, with the return of Swansea’s favourite soprano Elin Manahan Thomas, who will present songs from Wales and the wider world, including the première of a new song cycle My Own Country, commissioned by the Festival and composed and played by pianist Jeffrey Howard.

Drwy gydol cyfnod yr Ŵyl bydd cyfoeth o ddoniau Cymreig a Rhyngwladol. Gan mlynedd ar ôl Chwyldro Rwsia bydd Cerddorfa Symffoni St Petersburg yn perfformio eu hunig gyngerdd yng Nghymru; Daw Corau Meibion Dyfnant a Chlwb Rygbi Treforys at ei gilydd i gynnig noson fythgofiadwy; Bydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn cyflwyno dwy gyngerdd – y cyntaf dan arweinyddiaeth Tecwyn Evans gyda’r delynores Catrin Finch, ac yna byddant yn perfformio eu Cyngerdd i’r Teulu poblogaidd.

Bydd perfformiadau gan y pianydd Llŷr Williams, yr organydd Jonathan Hope ac Orpheus Sinfonia gyda’r soddgrythor Thomas Carroll; bydd sgyrsiau gyda Michael Heseltine a Stephen Johnson ac ymddangosiadau gan Gymdeithas Offerynnau Rhyfeddol; unawdydd offerynnau taro Joby Burgess; a chwarae gong byrfyfyr gyda Philip Corner. Ynghyd ag arddangosfeydd celfyddydau gweledol, prosiect addysg ar Glychau Santiago, Gŵyl Gerddoriaeth Ysgolion Cynradd, rhaglen o gerddoriaeth a digwyddiadau byw yn Ysbyty Treforys, mae gan yr Ŵyl eleni rywbeth ar gyfer pawb.

 

placeholder-cy