Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Ymweld

Unwaith y byddwch wedi archebu eich tocynnau ar gyfer Gŵyl Ryngwladol Abertawe 2018 ac yn edrych ymlaen at bythefnos o gerddoriaeth, theatr a chomedi byw a chyffrous, pam na threuliwch chi beth amser yn cynllunio gweddill eich ymweliad ag Abertawe?

Gyda’i dwy amgueddfa, Ardal Gelfyddydau, orielau celf, parciau’r ddinas, marchnad dan do draddodiadol a phum milltir o arfordir hardd, mae Abertawe’n ddinas glan môr fywiog sy’n eich gwahodd i ddod i’w hadnabod!

Hoff o hanes?

Dechreuwch eich amser yn Abertawe drwy ymweld ag un o leoliadau’r ŵyl – Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, lle byddwch yn clywed stori diwydiant ac arloesedd yng Nghymru, nawr a thros y 300 mlynedd diwethaf. Ar ôl cael coffi a chacen yn edrych allan dros Farina Abertawe, cerddwch yn hamddenol at Amgueddfa Abertawe – cartref gwreiddiol Sefydliad Brenhinol De Cymru – i gael golwg ar fywyd Abertawe yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol. Awyddus i ddysgu am hanes ardaloedd mwy pellennig? Yna efallai mai’r Ganolfan Eifftaidd ym Mhrifysgol Abertawe yw’r lle i chi! Mae’n agos at y Taliesin, un o leoliadau eraill yr W Ŵyl.

Hoff o gelf?

Ewch draw i’r Ardal Gelfyddydau yn SA1. Ar ôl i chi alw i mewn i Theatr Volcano, ewch i ymweld ag orielau lleol, Galerie Simpson ac elysiumgallery i weld eu casgliadau diweddaraf a’u hartistiaid preswyl. Mae Oriel Gelf Glynn Vivian hefyd yn edrych yn wych yn dilyn y gwaith adnewyddu diweddaru, ac mae’n werth talu ymweliad i weld ei arddangosfeydd dros dro yn ogystal â’r casgliadau parhaol. Gerllaw hefyd mae’r Oriel Mission, sy’n cadw ei enw da am raglennu dynamig a gwahanol. Gallwch gadw llygad am yr orielau a’r arddangosfeydd sy’n aml yn ymddangos dros dro o gwmpas y ddinas hefyd!

Hoff o lenyddiaeth?

Mae Abertawe’n haeddiannol falch o’i fab enwocaf, Dylan Thomas. Mae Canolfan Dylan Thomas yn lle gwych i i gychwyn dysgu rhagor am fywyd a gwaith Dylan, ond gallwch hefyd fynd ar daith o gwmpas ei fan geni yn Cwmdonkin Drive, mynd am dro o gwmpas Parc Cwmdonkin, cae chwarae plentyndod Dylan, a hyd yn oed aros am egwyl yn rhai o’i hoff lefydd fel y No Sign Wine Bar a Bwyty a Siop Goffi’r Kardomah. Am weld y cyfan? Beth am fynd ar Lwybr Dylan Thomas?

Hoff o fwyd?

Ydych chi’n hoffi dod i adnabod ardaloedd newydd drwy’r bwydydd sydd ar gael yn lleol? Bydd dewis anhygoel ar gael i chi ym Marchnad arobryn Abertawe, marchnad dan do mwyaf Cymru, lle mae cocos, bara lawr a phice ar y maen newydd eu coginio ar gael i chi. Ewch i’r Mwmbwls ar gyfer bariau a bwytai glan môr sy’n edrych allan dros Fae mawreddog Abertawe, gan wneud yn siŵr eich bod yn cadw lle am Hufen Ia Joe’s, un o hoff bleserau Abertawe ers 1922. Mae dewis helaeth o fwytai cosmopolitaidd hefyd yn yr Uplands, cartref llawer o fyfyrwyr Abertawe, gan gynnig awyrgylch bywiog ac ifanc. Os byddwch yn ymweld yn ystod penwythnos canol Gŵyl Ryngwladol Abertawe 2018 bydd y farchnad awyr agored ragorol yno hefyd, yn llawn o gynhyrchwyr bwydydd lleol. Mae bywyd nos Abertawe hefyd wedi ennill y Faner Borffor glodfawr – yr unig le yng Nghymru – am ei economi nos amrywiol a diogel.

Hoff o archwilio?

Ydych chi wrth eich bodd yn yr awyr agored? Ewch allan ar y dŵr gyda’r tîm yn 360 Chwaraeon Traeth a Dŵr. Neu gwisgwch eich esgidiau cerdded ac ewch i grwydro harddwch Penrhyn Gŵyr sydd ar stepen drws Abertawe. Eisiau gwneud rhywbeth ychydig llai egnïol? Yna gwnewch y gorau o bromenâd cerdded a beicio Abertawe, sy’n mynd yr holl ffordd o ganol y ddinas i’r Mwmbwls. Os byddwch yn ymweld yn ystod gwyliau’r ysgol gallwch hyd yn oed fynd ar daith ar drên tir Bae Abertawe os hoffwch chi! Yn ogystal â’r traethau syfrdanol, mae hefyd nifer o barciau dinesig hardd yn Abertawe, gyda phump ohonynt (Gerddi Clun, Gerddi Botaneg Singleton, Parc Victoria, Parc Cwmdonkin a Pharc Brynmill) wedi derbyn Dyfarniad Baner Werdd. Ac os nad yw’r tywydd cystal â’r gobaith a bod angen i chi aros dan do, yna ewch draw i dop Tŵr Meridian, adeilad uchaf Cymru gyda golygfeydd anhygoel 360°, i eistedd yn ôl a mwynhau’r olygfa’n gysurus.

Pethau i’w gwneud yn Abertawe
Llefydd i fwyta ac yfed yn Abertawe
Llefydd i aros yn Abertawe