Menu
Gŵyl Ryngwladol Abertawe

Ymweld

Mae Abertawe’n dre glan y dŵr bywiog sydd yng nghanol Rhanbarth Ddinesig Bae Abertawe. Mae safle’r ddinas fel canolfan ranbarthol De Orllewin Cymru’n sicrhau bod cyfleoedd diwylliannol gwych ar gael. Mae theatrau, amgueddfeydd ac orielau’r ddinas yn cael eu hategu gan y Ganolfan Eifftaidd a Chanolfan Dylan Thomas. Nid y Ganolfan yw’r unig beth sy’n dathlu a chofio un o feibion enwocaf Abertawe. Cynhelir Gŵyl Dylan Thomas yn flynyddol, a Gwobr Dylan Thomas ac mae teithiau cerdded hunan dywys i’w dilyn yn amlygu cysylltiadau’r bardd â’r ddinas.

swansea_swansea-bay-beach

drwy gydol y flwyddyn mae amrywiaeth enfawr o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal yn Abertawe, yn cynnwys llawer o ddigwyddiadau cerddorol awyr agored sy’n darparu ar gyfer amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd. Caiff cerddoriaeth glasurol ei dathlu’n flynyddol yn ein Gŵyl Ryngwladol Abertawe, ac mae gan y Ddinas fywyd bywiog iawn o ran cerddoriaeth fyw mewn tafarnau a chlybiau lleol. Mae llawer iawn mwy ar gael yn y ddinas a’r ardal ehangach ac mae’n wir dweud fod rhywbeth ar gael i bawb ei fwynhau.

Mae dwy amgueddfa yn y ddinas: Amgueddfa Abertawe, cartref gwreiddiol Sefydliad Brenhinol De Cymru ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau sy’n cyflwyno hanes diwydiant ac arloesedd yng Nghymru. Ewch i weld yr Ardal Gelfyddydau yn y Stryd Fawr, cartref y cwmni theatr arloesol Volcano, Oriel Simpson a’r elysiumgallery. Mae Oriel Gelf Glynn Vivian yn edrych yn wych ar ôl y gwaith adnewyddu ac mae’n werth talu ymweliad i weld yr arddangosfeydd dros dro yn ogystal â’r casgliad parhaol. Mae’r Mission Gallery yn cynnal ei enw da am raglennu dynamig a gwahanol ac mae orielau ac arddangosfeydd pop-yp yn ymddangos o gwmpas y ddinas i ychwanegu at y bywyd diwylliannol.

Cysgu, Bwyta, Chwilota, Ailadrodd

Mae canol y ddinas yn ardal fywiog gyda dros 230 o siopau a marchnad wych sy’n gartref i bob math o ddanteithion lleol. Unwaith y byddwch wedi mwynhau ehangder mawreddog Bae Abertawe i’r Mwmbwls, gyda’i fariau glan môr, bwytai a siopau annibynnol, gallwch grwydro o gwmpas parciau a gerddi niferus Abertawe. Mae gan bump ohonyn nhw (Gerddi Clun, Gerddi Botaneg Singleton, Parc Victoria, Parc Cwmdonkin a Pharc Brynmill) Ddyfarniadau Baner Werdd ac maen nhw’n llefydd gwych i dreulio amser gyda’r teulu; ar ôl prynu nwyddau lleol blasus i gael picnic o Farchnad Abertawe wrth gwrs.

swansea_marina-at-night

Mae bywyd nos Abertawe hefyd wedi ennill y Faner Borffor glodfawr – yr unig le yng Nghymru – am ei economi nos diogel ac amrywiol. Mae’n lle gwych i bobl sy’n caru bwyd hefyd. Mae darpariaeth ar gyfer pob chwaeth gydag amrywiaeth o frandiau mawr, bwytai annibynnol a bistros boutique. Edrychwch ar rai o’r mannau gwych i fwyta ac yfed ynddyn nhw.

Gallwch hyd yn oed fwyta ar lawr uchaf un o adeiladau talaf Cymru, gyda golygfeydd 360 gradd anhygoel, sy’n cynnwys traeth rhyfeddol 5 milltir Bae Abertawe.

Pethau i’w gwneud yn Abertawe

Llefydd i aros yn Abertawe